top of page

MIS-T Community

MIS-T bouwt aan een community waar mensen die werken rond rouw, verlies of mantelzorg in brede zin met elkaar in contact kunnen komen. Wederzijds leren en netwerken in een creatieve omgeving. De community is open voor iedereen waardoor dit zorgt voor variatie. 

Zowel coaches, pyschologen, leerkrachten, iemand in opleiding,... 


Soms kan het deugd doen om even te overleggen over een situatie. 

Wees welkom bij MIS-T in connectie. 


Vorming/lezing
MIS-T Community
Online Cursus Creatieve Methodes
bottom of page