top of page

Vormingen / Lezingen

De vormingen zijn zowel preventief als in noodsituatie. 

Bedrijven, verenigingen en onderwijsinstellingen worden soms geconfronteert met verlies, ingrijpende gebeurtenissen of rouw. Vaak weten leidinggevenden en onderwijzers niet hoe ze hiermee kunnen omgaan. MIS-T geeft vormingen, lezingen over rouw en verlies op maat. Daarnaast is het ook mogelijk om de ondersteuning van MIS-T te vragen wanneer er zich een noodsituatie aandient.  

 

Er zullen altijd creatieve methodes aanwezig zijn tijdens de vorming. 

Het is mogelijk om een vorming op verplaatsing te doen bijvoorbeeld in de natuur, een troostwandeling. 

 

Zou je graag meer info krijgen ivm met een vorming, gelieve een e-mail te sturen voor de gedetailleerde informatie. 

bottom of page